The Serenity of Inner Strength   |   De sereniteit van innerlijke kracht

IN EEN MENSENLEVEN KENT IEDEREEN VERDRIET EN GELUK. VELEN HANGEN DIT OP AAN HUN FINANCIËLE SITUATIE, ERAAN VOORBIJ GAAND DAT ZIJ ZELF DE INNERLIJKE KRACHT BEZITTEN OM HUN EIGEN GELUK TE CREËREN. 

Deze sculptuur heb ik gemaakt om een ieder er aan te herinneren dat we moeten kiezen voor geluk. En met die juiste instelling en de soms diep verborgen kracht binnen in ons, is dit geluk voor heel veel mensen dichterbij dan zij wellicht zelf denken.

Gemaakt in marmer   |   Hoog 60 cm |   ©2018

Pin It on Pinterest