‘Focus op Volkstuinen’

Door Jan-Carel Koster

‘Focus op Volkstuinen’ project

“In onderstaande omschrijving van het te maken kunstwerk zal ik als Multi-dimensionaal beeldhouwer mijn visie over deze sculptuur weergeven waarbij de vierde en vijfde dimensie een belangrijke rol zal hebben in het verbeeldingsproces van het kunstwerk. In de eerste 3 dimensies wordt logischerwijs de hoogte, breedte en diepte verbeeld. De 4e dimensie is de betekenis achter deze sculptuur met als 5e dimensie de diepere betekenis van sommige elementen in dit kunstwerk.

Als eerste wil ik mijn interpretatie van de opdracht graag uiteenzetten:

Beeldhouwer Jan-Carel Koster - Focus op Volkstuinen 5

Bordje naast kunstwerk

De opdracht

“Mijn gevoel bij deze opdracht is dat een belangrijke factor in het grote geheel wordt gekenmerkt door het Thema ‘Focus op Volkstuinen’, maar daarachter leeft mijns inziens veel meer dan dat. Achter dit thema speelt de verbondenheid en het natuurlijke aspect een grote rol en zie ik deze als hoofd- voorwaarde om in het ontwerp te laten terugkomen. Natuurlijk zijn er nog meer aspecten die ik zal proberen te verwerken en verwoorden in deze sculptuur. Of eigenlijk moet ik zeggen kunstwerk, want deze sculptuur wordt een kunstwerk, terwijl een kunstwerk niet altijd een sculptuur is. Doch, deze is beide, mede door de vele aspecten die ik hierin wil verbeelden.”

1e sculptuur (hout)

“In deze eerst zichtbare houten sculptuur van ca. 2 x 2 meter doorsnee is in eerste instantie niet alleen een boomstronk zichtbaar. In deze boomstronk is op abstracte en organische wijze een soort van vlecht uitgehouwen. In deze vlecht symboliseert de mens de ene streng en de natuur de andere streng. Zie het als een soort van zonnevlecht die iedereen in zich meedraagt. Deze zonnevlecht is het kanaal van energieën tussen de mens en de natuur. Mijn bedoeling met deze vormgeving is dat deze kanalisering van energieën tussen de mens en natuur bewuster wordt beleefd. De mensen, niet alleen hier in Utrecht, maar alle tuinders, die hier hun hobby uitoefenen zullen ervaren dat hier (eerder) een balans wordt gevonden om rust en vrede te ervaren. Dit gebeurt door de kanalisering van energieën tussen mens en natuur die van deze hobby een manier van leven maakt die anno 2014 steeds meer gaat leven onder de bevolking. Zij worden bewust of onbewust geholpen door energieën die de natuur levert.”

“Ik wil in deze sculptuur niet alleen verschillende materialen verwerken om de multifunctionaliteit en verbondenheid te verbeelden, maar ook wil ik laten zien dat alles om ons heen één is. Alles staat met elkaar in verbinding en is een logisch gevolg van de ander. Zoals jullie al aangaven om steen en hout te combineren en om daarin die verbondenheid te combineren en te verbeelden. Natuurlijk is het erg moeilijk om alle aspecten die jullie aangaven te verbeelden in dit kunstwerk. Toch lijkt mij dit een mooie uitdaging om meerdere aspecten en details hierin te verwerken. Om die reden heb ik in deze opzet van dit ontwerp gekozen om een grote stronk van een boom als basis te gebruiken, met daarin gebeeldhouwd een abstract organische sculptuur (1e houten sculptuur), waarbij de wortels van de stronk grotendeels in tact worden gelaten. De boom is als het ware een omgevallen (dode) boom die tijdens zijn bestaan een woning en bescherming bood aan velerlei dieren en planten en organismen. Nu de boom is omgevallen en zijn leven heeft geleefd, heeft hij wederom de functie als huisvester voor vele dieren, planten en organismen gekregen, nu alleen geïntegreerd in dit kunstwerk dat gedeeltelijk door de mens (mij in dit geval) is gemaakt. Zo krijgt de Flora en Fauna wederom kans om gebruik te maken van de functionaliteit van deze boom die als uiterste poging in zijn fysieke bestaan de kringloop van het leven in de natuur weerspiegelt. De planten en dieren die in dit kunstwerk wederom huisvesting, voeding en bescherming vinden maken hier dankbaar gebruik van het kunstwerk dat in samenwerking tussen de mens en de natuur is ontstaan. In dit geval sta ik als kunstenaar symbool voor de mens in zijn geheel.”

“Tevens zoek ik op een paar strategische punten in die stronk plekken op waarin gaten geboord zullen worden aan de zonkant (zuidkant) van de sculptuur waarin beestjes zich kunnen nestelen. Dit wil ik niet alleen omdat jullie dit mij aangaven, maar vooral om de eenheid te symboliseren tussen de mens en de natuur. Ik bedoel hiermee dat dit kunstwerk door de mens geschapen zal worden met als één van de hoofdthema’s het natuurlijke aspect hierin verwerkt. Want de mens is in beginsel 1 met de natuur (al is dit bij velen slecht terug te vinden). Maar door al de verenigingen met zijn leden en alle overkoepelende organisaties is met zekerheid af te leiden dat velen (in ieder geval de 27.000 leden) daar wel belang aan hechten, daarom zoek ik naar de juiste combinatie tussen mens en natuur. Verderop in de uitleg kom ik nog terug op de connectie d.m.v. het hout en steen.”

“Nog even over het waarom ik heb gekozen voor een boomstronk; de wortels en gedeelte van de boom symboliseren dat dit de basis is van destijds de boom, de wortels waren de geleiders van het leven tijdens het bestaan van de boom. In dit kunstwerk zullen deze wortels eigenlijk dezelfde functie krijgen en dient de stronk wederom als basis van het geheel, (het kunstwerk). De wortels zullen wederom gaan ‘leven’ doordat ik in de dikkere delen van de wortels, in de lengte, subtiel, gedeelten wil uithollen zodat er langwerpig gevormde gedeeltes ontstaan waarin sedum* kan worden geplant. Het kunstwerk moet een basis vormen waarin de loop van het leven wordt gesymboliseerd, de kringloop in het klein. De boom heeft voor leven gezorgd tijdens zijn bestaan als boom, en moet ook na die functionaliteit weer leven geven als basis voor planten en dieren waarbij er een optimaal evenwicht tussen de flora en fauna moet worden nagestreefd.”

“De stronk wil ik plaatsen op een grof gemetselde sokkel van bakstenen, het moet een soort ruïneachtige uitstraling hebben, waaruit, dat wat door de mens gebouwd is beheerd wordt door de natuur, (verdere details zie rubriek plaatsing).”

Beeldhouwer Jan-Carel Koster - schets AVVN houten sculptuur

1e houten sculptuur (kastanjehout)

2e sculptuur (steen)

“Op die sokkel van bakstenen, onder de boomstronk wordt een 2e sculptuur geplaatst van steen. De steen ligt als het ware verborgen onder de stronk, maar is wel goed waarneembaar. De soort steen die ik hiervoor wil gebruiken is een stuk edelsteen (Sodalite) waarop, (door zijn uitstraling), de focus moet komen te liggen in het kunstwerk. De steen is blauw van nature en door het polijsten van deze steen moet de steen de aandacht trekken van de toeschouwer. Het blauw heeft tevens een diepere betekenis en moet niet alleen de lucht verbeelden, die symbolisch weergeeft wat bomen aan ons geven, namelijk zuurstof. Sodalite is een (half) edelsteen waarachter een diepere betekenis schuilgaat die ons brengt in de 5e dimensie. De steen is een verhelderende steen en schenkt balans in ons leven en brengt een diep gevoel van vrede met zich mee. Door deze blauwe steen te gebruiken weet ik niet alleen de Focus te leggen op de fysieke uitstraling van de steen in dit kunstwerk, maar tevens een link aan te brengen naar het diepere gevoel van alle tuinders die hun ziel en zaligheid in hun stukje aarde weten te leggen. Dit geeft bij velen een stukje rust, vrede en meer balans in hun eigen leven. Dit straalt op zijn beurt weer uit in de gehele wijk waar de balans tussen de kantoorpanden en de natuurlijk aangelegde tuinen een brug slaan tussen de mens en natuur. Als laatste verwijzing naar het grotere geheel in deze edelsculptuur zijn de witte aders in deze steen.”

“Deze staan symbool voor het oproepen van communicatie tussen ver verwijderde elementen. Ik zie dit als de roep naar verbondenheid en het maken van contacten tussen alle deelnemers en alle verenigingen (incluis alle leden) in alle verschillende landen en tevens de verbindende lijn tussen sculptuur 1 en 2, hout en steen (kantoor (mens, steen) en groen (natuur, hout). “

“Het ontwerp van de 2e sculptuur heeft alles te maken met het thema “Focus op Volkstuinen” doordat de abstract organische vorm kenmerken vertoond met een soort oog waarin de opening in de sculptuur het pupil verbeeld waar de toeschouwer doorheen naar de omgeving kan kijken. De stenen sculptuur is als het ware het hart van het kunstwerk net als dat het gebouw van deze vereniging het hart van de wijk vormt.”

Sodalite sculptuur schets

2e stenen sculptuur (Blauw Sodaliet)

De locatie

“De locatie van het kunstwerk had ik bedacht om tussen de parkeerplaats en het pand te positioneren. Hier staan picknicktafels zodat het kunstwerk mooi integreert met de mensen die aankomen wandelen, rijden en of daar gaan zitten eten. Ook is het kunstwerk vanuit het pand goed zichtbaar. Deze locatie lijkt mij het mooist op de rand van het terras en het gras. Hierdoor is het kunstwerk geplaatst tussen 2 picknick tafels, 1 aan de noordzijde en 1 aan de zuidzijde met als extra aanvulling het bloemenperkje hier tegenaan met de roze bloeiende sedum spectabile. (Zie bijlage (plattegrond) met de rode stip als plaatsbepaling) “

“Het kunstwerk moet zodanig worden gepositioneerd dat de stronk ligt (als een omgewaaide of omgevallen boom) waarbij de stronk waarin de houten sculptuur wordt gebeeldhouwd bijna naar het zuiden wijst en het wortel gedeelte naar het grasveld met de picknick tafels en de parkeerplaats.
Hierdoor wordt in eerste instantie de 2e sculptuur door het wortelgedeelte verborgen voor de aankomende toeschouwer die vanuit de richting van de oprit komt. Zoals Herman reeds aangaf ontstaat hierdoor een soort van ontdekking wanneer de argeloze bezoeker aankomt en door de diversiteit van het kunstwerk telkens vanuit verschillende oogpunten nieuwe aspecten in het werk ontdekt met als hoogtepunt de edelsteen, die half verborgen ligt onder de bescherming van de boom die de drager is van ons leven.”

“Alles bij elkaar nemende dragen alle bovenvermelde aspecten, ieder in zijn eigen waarde, bij aan het feit dat het geheel niet alleen meer is dan de som der delen, maar dat het geheel de vermenigvuldiging is van de som der delen. Het gaat in dit kunstwerk niet alleen om de 27.000 leden die o.a. hier op de “Hoge Weide” hun hobby uitoefenen, maar juist om het grotere geheel. Het is voor hen niet alleen een hobby, maar een manier van leven dat zich uit in de uitstraling van de tuinen. Dit doet ieder weer op zijn eigen persoonlijke manier zodat zij balans en vrede vinden in hun manier van tuinieren. Elk aspect in deze sculptuur draagt bij in het verwoorden van dit tuingevoel wat tuinders niet alleen in Nederland en Europa bij zich dragen, maar wereldwijd.”

 

Plaatsing van sculptuur 'Focus op Volkstuinen'

Plaatsing van het kunstwerk in Park Groenwoud

Plaatsing

“Zoals reeds eerder vermeld komt er onder de stronk een ruw gemetselde soort sokkel. Deze is niet perse vierkant of rond, maar neemt een beetje de vorm over van de stronk zodat het lijkt alsof de houten sculptuur groeit vanuit de stenen muur. Dit moet ook om de kanalisering van energieën te benadrukken tussen de mens en de natuur. Onder deze sokkel komt een lichte fundering, dit kan ook in de vorm van enkele op elkaar gestapelde grindtegels of iets dergelijks. (Het geheel zal ongeveer een 200 kilo wegen). Eerst worden dus onder het maaiveld de fundering geplaatst waarna de 1e houten sculptuur wordt geplaatst. Nadien wordt er omheen en tegenaan gemetseld d.m.v. ruw metselwerk met oude bakstenen. Als laatste wordt de 2e edelsculptuur geplaatst onder de houten sculptuur / stronk. Deze wordt bevestigd door d.m.v. een RVS staaf in de fundering.”

“Het geheel wordt aangekleed met op enkele plekken sedum (heel subtiel) dat op zijn beurt mooi overloopt met het perkje dat ernaast ligt met de roze sedum spectabile. De plekken van het Sedum zijn in de schets te herkennen links en rechts op de zijtakken. Eventueel aan de achterzijde ook nog op een enkele plek.

De plaatsing van het geheel is wellicht leuk om met enkele geïnteresseerden samen te doen.

“*Sedum: in overleg de soorten bepalen waarbij ik streef naar enkele soorten die gespreid bloeien en vooral bijen en vlinders aantrekken. Het sedum spectabile in het perk ernaast bloeit in september/oktober. Mooist is dus om sedum te kiezen die hiervoor bloeit zodat er een mooie lijn zit in de bloeiperioden van dit sedum.”

Beeldhouwer Jan-Carel Koster - Focus op Volkstuinen 11

Burgemeester Jan van Zanen (Utrecht) onthult het kunstwerk

Geïnteresseerd?

Wil je een kunstwerk op maat laten maken? Er is een grote verscheidenheid aan mogelijkheden, van de gebruikte houtsoort, afmetingen en personalisaties. Aarzel niet om contact op te nemen met Jan-Carel om uit te vinden wat er mogelijk is.

Beeldhouwer Jan-Carel Koster - 1

Contact

Jan-Carel Koster

Schakel over naar

Jan-Carel Koster

Toegepaste kunst