Gogyoshi Art Project – Our Hometown, Fukushima

Het Gogyoshi Art Project is geïnitieerd door Ed Hanssen, Fred van Welie en Taro Aizu. De bedoeling van het project is om verschillende kunstenaars een Gogyoshi (Japanse Dichtvorm) te geven. Aan de hand van die Gogyoshi moet de betreffende kunstenaar een kunstwerk maken naar eigen inzicht en vermogen.

Met de betreffende kunstwerken wordt een reizende expositie ingericht op verschillende plekken in Nederland. Mijn inzending zal gaan over onderstaande Gogyoshi en ik zal het gaan maken uit de Olijfboom die je hiernaast op de foto ziet afgebeeld.

Onze geboortestad, Fukushima

Maar sommige oude boeren in de buurt van de reactor wensten, of ze rijk of arm waren, niet elders hun toevlucht te zoeken. Ze wilden ook geen nieuwe dialecten, nieuwe gewoonten leren of hun buren en vrienden te verlaten.

Zij bleven om hun laatste jaren te beleven.

Ondanks dat ambtenaren zeiden
“Vlucht uit uw stad!”
de oude boeren weigerden
want ze wilden in alle rust in
hungeboortestad, Fukushima blijven.

Maar de oude boeren
hebben net als bomen
dikke wortels
diep verankerd in de bodem
van Fukushima.

Door Fukushima,
wilden de oude boeren
terugkeren naar hun ware geboortestad:
De aarde zelf.

De aarde is
de donkere schuilplaats
waar ze zullen herleven
in de toekomst:
hun volgende stadium.

Download hier de PDF van de Gogyoshi in het Nederlands. And here the PDF in English.

Our hometown, Fukushima

But some old farmers near the plant did not wish to seek refuge elsewhere, whether they were wealthy or not. They neither wanted to learn new dialects, new customs nor leave their neighbors and friends. They remained to live out their last years.

Though officials say
“Flee from your village!”,
old farmers refuse
as they want to stay calmly
in their hometown, Fukushima.

But the old farmers
like trees
have thick roots
deep in the earth
of Fukushima.

Through Fukushima,
the old farmers
want to return
to their true hometown:
The Earth itself.

The Earth
is the dark haven
where they revive
in the future :
their next stages.

2 Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest